Upoznajte se sa osnovnom terminologijom web tehnologije

Zbunjeni ste terminologijom kada su delovi sajtova u pitanju? Ako je odgovor pozitivan onda će vam ovaj članak biti od velike koristi kako bi stekli predstavu i savladali osnovni žargon web dizajnera i programera.

Za početak da navedemo osnovne delove sajta:

Header (zaglavlje)

Ovo je gornji deo sajta u kome se obično nalaze navigacioni meni i logo kompanije. Header bi po pravilu trebalo da ostane vidljiv i nepromenljiv kada posetioci sajta pretražuju ostale stranice na sajtu.

Navigation (navigacija ili glavni meni)

Glavni meni ili navigacija predstavlja linkove ili dugmiće koji se nalaze u samom headeru na vrhu stranice koji posetiocima pomažu da promađu ono šta žele.

Feature Image (naslovna slika)

Ovo je slika koju mežete da vidite na vrhu web stranice koja najviše privlači pažnju i daj neku naznaku šta možete da pronađete u ostatku teksta na stranici. Ovakve fotgrafije se obično protežu preko pune širine stranice i često sadrže neke CTA (call to action) poruke ili naslove.

Slider (Slajder, pokretne slike)

Slider se korisiti za prikazivanje slideshow fotografija sa leva na desno i obrnuto. Slajdovi se mogu prikazati bilo gde na sajtu ali se obično prikazuju na početnim stranicama umesto ili kao naslovne fotografije.

Kako se izrada sajtova sve više razvija i i kako se sve veći značaj daje brzini učitavanja stranica kao i optimizaciji, upotreba sjadova se smanjuje jer dosta usporavaju samoučitavanje.

Content (Sadržaj na sajtu)

Web content su sve informacije zbog kojih posetioci dolaze na sajt. Content podrazumeva sve elemente koji se koriste za prenošenja neke poruke, bilo da je to tekst, video ili audio sadržaj, fotografije ili grafikoni.

Sidebar

Sidebar je uska vertikalna kolona koja se nalazi obično s desne strane web content-a. Veoma često sadrži reklame, linkove ka drugim stranicama ili CTA. U proteklih nekoliko godina, novi trendovi su doneli i trend da se potpuno eliminiše sa sajta pa se sada sve manje sreće na modernim sajtovima.

Footer

Podnožje sajta naziva se Footer i ima istu funkciju kao i Header, osim što se nalazi u podnožju. To je deo web sajta koji uvek ostaje nepromenjen. U futeru se obično nalaze kontakt informacije, uslovi korišćenja, pravila o informaciji, mapa, ikone društvenih mreža kako bi posetioci lako mogli da posete neku stranicu i tako dalje.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Da li ste spremni da zakoračite u digital?